model planowania strategicznego oparty na problemach

Modele planowania strategicznego. Część II: Model planowania oparty na problemach

Model planowania oparty na problemach – organizacje, które zaczynają od tego modelu zwykle ewoluują do bardziej wielowymiarowego podejścia, wykorzystując bardziej zaawansowane modele planowania.   Jednym z nich jest model planowania strategicznego oparty na problemach, którego metodyka prezentuje się następująco:   Przeprowadź SWOT (silne strony i słabe strony organizacji (!), szanse i zagrożenia pochodzące z rynku)…