Spektrum
opis projektu

Plona Consulting Sp. z.o.o. jest grantobiorcą programu Spektrum.

Opis projektu realizowanego w ramach programu SPEKTRUM

Plona Consulting Sp. z.o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Firma Plona Consulting realizuje w ramach projektu SPEKTRUM projekt o wartości 34350 PLN netto.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 17175 PLN netto.

Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa.

Efektem projektu ma być zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności.